به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، به گفته مدیرعامل «کارتن مشهد» سال گذشته استاندار خراسان رضوی به صورت سرزده از کارخانه بازدید کرد و در جریان مشکلات ما قرار گرفت و به ما برای همکاری، قول مساعد داد و همه چیز در جلسات و روی کاغذ مساعد بود اما در عمل اتفاقی نیفتاد و حتی یک ریال هم در حمایت از ما پرداخت نشد.

حسین متین راد تأکید می کند: با وجود آن که در یک بازه زمانی حدود 400 نفر کارگر داشته ایم اما از ابتدای امسال کارکنان کارخانه به حدود 170 نفر کاهش پیدا کرد و این اواخر نیز کارکنان شرکت به حدود 40 نفر رسیده بود.

وی می گوید: از ابتدای مهر نیز کارخانه تعطیل شده است و به جز چند نفر از کارکنان انتظامات و حسابداری، کسی در آن حضور ندارد و با تعطیلی کارتن مشهد، پارت کاغذ نیز به عنوان زیرمجموعه این کارخانه تعطیل شده است. وی می افزاید: کارکنان کارخانه از اسفند حقوق نگرفته اند و آن ها را برای دریافت بیمه بیکاری به بیمه معرفی کرده ایم.

مدیرعامل «کارتن مشهد» درباره اختصاص نیافتن سرمایه در گردش نیز می گوید: با وجود این که اختصاص تسهیلات در گردش، مصوبه کشوری کارگروه ملی نیز بوده است، بانک ملت می گوید که این مصوبه برای ما الزام آور نیست.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز درباره مشکلات این کارخانه می گوید: استاندار درباره این شرکت پیگیری های زیادی داشته است و ما نیز ساعت ها وقت گذاشته ایم تا بتوانیم مشکل آن را رفع کنیم. رسولیان می افزاید: دوست نداریم با رسانه ای شدن این موضوعات، مشکلات موجود شرکت که از جمله صنایع خوب تولیدکننده در استان نیز بوده است، بیش از این افزایش پیدا کند. با وجود این که کارتن مشهد در گذشته از واحدهای صنعتی خوب استان هم بوده است اما تعداد زیادی رقیب جوان در زمینه تولید کاغذ و کارتن در استان به وجود آمده و متأسفانه این شرکت نتوانسته است در عرصه رقابت گامی بردارد. وی تأکید می کند: رقابت برای تولید، کار سختی است و مدیران شرکت باید با ارائه برنامه کاری مناسب در این عرصه فعالیت های مؤثری داشته باشند. رسولیان می افزاید: با وجود آن که ما یکی از واردکنندگان کاغذ بوده ایم اما در هفته گذشته، فقط یکی از واحدهای تولیدکننده استان، هشت کانتینر کاغذ به کشور چین صادر کرده است.

رسولیان تأکید می کند: تمام حمایت های ممکن از سوی مسئولان استان برای ادامه کار این شرکت انجام شده است و حتی به آن ها پیشنهاد کردیم برای ادامه رقابت در تولید محصولات به دنبال شریکی برای سرمایه گذاری باشند. وی می افزاید: این شرکت در گذشته تولیدکننده خوبی بوده است و استانداری نیز هنوز آمادگی دارد از آن حمایت کند اما هم اکنون مدیران کارتن مشهد حتی حاضر نیستند سند رهنی به جز سند کارخانه برای دریافت تسهیلات ارائه کنند.

منبع خبر:
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/627836-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF